Výrok Marka Twaina, štýl Slováka Jessieho Venturu a tlačovky slovenského premiéra

5. apríla 2020, petersvec, Nezaradené

Vo vynútenom exile sledujem tlačovky vládnych predstaviteľov v Spojenom kráľovstve, aj u nás. A porovnávam. V Londýne pozorujem stručné, cielené, politické vyjadrenia, bez zachádzania do podrobností, bez zbytočného vysvetľovania. Človek si z tlačovky odnáša to podstatné. Aj oni robia chyby, aj oni sa učia za pochodu. Nikto nemá recept na riešenie tejto pliagy. Všetci sme v tom po prvý raz. U nás je zatiaľ úroveň infikovania neporovnateľne lepšia, už nehovoriac o obetiach. Londýnski vládcovia neprichádzajú s radikálnymi nápadmi.

Zásobujú sa všetkým potrebným, testujú 100 tisíc podozrivých denne (Londýn je brutálne postihnutý). Masovo nasadili armádu – v desiatkach tisícok. Nasadili všetky jej dopravné prostriedky, vrátane vrtuľníkov a dopravných lietadiel. Povolali zálohy – v tisíckach (totiž oni ich majú). Povoľujú vychádzky, aby poddaným nehrabalo. Pritom zodpovední ľudia (drvivá väčšina, azda okrem časti Londýna) takúto slobodu, toto privilégium, nezneužívajú a rešpektujú pokyny.

Naproti tomu v Bratislave pozorujem siahodlhé marketingové výstupy jedného zvoleného moderátora, ktorému padla do lona moc a podľa prejavov mu zatiaľ ubližuje. Naozaj mu nemáme čo závidieť. Vpadol do centra niečoho, čo buď prinesie slávu, alebo zlomí politické väzy. To sa nedá počúvať. Celú tlačovku som vydržal iba raz. A nevdojak som si spomenul na Marka Twaina, ktorý svojho času povedal: „Je lepšie, ak necháte svoje ústa zatvorené a ľudia si budú myslieť, že ste hlúpy, ako ich otvoriť a odstrániť akúkoľvek pochybnosť“.

Nekritizujem, nechávam 100 dní, len pripomínam výrok, ktorý sa mi javí výsostne aktuálny. Sledujem aj výroky (vrátane ku koronavírusu) človeka, ktorý sa hrdo hlási k slovenskému pôvodu. Stručné, jasné, k podstate veci. Zrelo politické. Veľmi premyslené, rozumné, ba múdre, strategické. Vidno v nich vplyv jeho predkov so zdravým sedliackym rozumom. Je to v USA aj vo svete známy politik a publicista, ktorého poznajú pod menom (pôvodné pseudonym) Jessie Ventura. Vlastným menom James George Janos (pôvodne Jánoš). Pred rokmi bol guvernérom štátu Minnesota. Tento štát sa v mnohom podobá Slovensku, hoci sa nachádza v strede USA, v kontinentálnej klimatickej zóne na hranici s Kanadou.

Čírou náhodou má Minnesota obyvateľstvo takmer zhodné so Slovenskom: 5,64 milióna. Aj keď veľkosťou ide o 4,5 násobok našej vlasti. S hlavným mestom Saint Paul s asi 300-tisícovým obyvateľstvom, na sútoku rieky Minnesota s veľriekou Mississippi. Štátu s významnými zásobami nerastných surovým, s mierne kopcovitým terénom, s obrovským množstvom jazier, s vysoko rozvinutým turizmom.

Ak sú odporúčania našich provinčných, neraz bezočivých zápecníkov, s absenciou úcty k inštitútu pozície premiéra dehonestujúce (prečo sa po istých výrokoch a prejavoch nečudujem), hádam zopár inšpirácií spoza mora by mohlo premiérovi pomôcť zistiť, kde je imaginárny sever, aj to, kde je zatlčený ten kolík, od ktorého sa ten sever definuje. Múdri vládcovia sa obklopia múdrymi poradcami. A počúvajú ich rady. A niekedy ich pre istotu nechajú hovoriť. Aby si vládca nechal priestor na nápravu v prípade, že prestrelia, alebo ľud sa vzoprie.