Založ si blog

Pozor na ohrozenia štátu zapredanectvom politikov

Základnou témou dnešnej úvahy je prezentovanie toho, akým ohrozeniam čelíme, prečo nesmieme podceňovať ozbrojené sily a zbory. Pojmologicky musíme veľmi prísne rozlišovať medzi ohrozením ako stavom mimo nášho vplyvu a hrozbou, ako aktívnym konkrétnym vyhrážaním. Nemožno podceňovať ani spravodajské, ako aj trestno-právne a preventívne prvky a kvalifikáciu prípadne konflikt záujmov tých politikov a štátnikov, ktorí ich majú riadiť.

Práve v tom je háčik. Spravodajské orgány a prokuratúra totiž úplne flagrantne ignorujú tie najvážnejšie prejavy extrémizmu zo strany súčasných, minulých aj kandidujúcich ústavných činiteľov, ktorí dnes otvorene a bez obáv prezentujú protiústavné myšlienky a zámery na likvidáciu štátnosti. Volajú po odovzdávaní pilierov štátnosti do rúk cudzích, nadštátnych orgánov. A je ticho.

Akým ohrozeniam čelíme? Medzinárodné prostredie bolo po páde železnej opony charakterizované zásadným znížením vojenského ohrozenia globálnym konfliktom. Tým sa výrazne znížila pravdepodobnosť vojenských ohrození štátuštátnosti, najmä rozsiahleho ozbrojeného konfliktu podobného dvom svetovým vojnám. S ustupu­júcim ohrozením globálnej konfrontácie sme v poslednom období čelili problémom, ktoré sú spô­sobené dôsledkami regionálnych ozbro­jených konfliktov. Jedným z nástrojov (nie cieľov) na prípadnú elimináciu dôsledkov takých ohrození je vstup štátu do organizácie kolektívnej obrany (NATO) a bezpečnosti (OBSE). Dôsledok znamená stav, keď sa ohrozenie stane otvorenou agresiou.

Špecifickú kategóriu dnes predstavuje zmena charakteru ohrození, ktoré sa v minulosti nevyskytovali. Na orientáciu v pojmoch je možné za vojenské ohrozenia označiť také faktory ohrozujúce bezpečnosť štátu a teda aj štátnosti, ktorých eliminácia je možná prednostne použitím vojenských síl a prostriedkov štátu. Rozhodujúcou črtou vojenských ohrození je aktívna účasť ozbrojených síl protivníka. Týka sa to aj vnútorných konfliktov charakteru občianskej vojny.

A týka sa to aj vstupu uniformovaných osôb, vykazujúcich všetky vonkajšie znaky ozbrojených síl, na zvrchované územie štátu. Žiadny uniformovanec nemá na čele napísané „nemám zbraň, ja som len provokatér“. Preto je povinnosťou takúto provokáciu zastaviť zásahom vyzbrojených jednotiek ozbrojených síl. A zastrašiť ich tak, že odídu s hnedou nevoňajúcou výplňou maskáčov. A už nikdy im nenapadne svoj čin zopakovať.

Na druhej strane nevojenské ohrozenia štátuštátnosti predstavujú také faktory ohrozujúce bezpečnosť štátu, ktorých eliminácia je možná prednostne použitím nevojenských síl a prostriedkov štátu. Tieto ohrozenia v prípade neriešenia, nesprávnej analýzy alebo nezvládnutia, môžu prerásť do násilia, až ozbrojeného konfliktu. Ako vidíme, nemúdri zhumanizovaní politici svojou nekvalifikovanosťou a nezodpovednosťou tento typ dôsledkov priamo provokujú povolávaním migrantov a ochranou ich zločinného správania.

Časť nevojenských ohrození má taký charakter, že ozbrojené sily musia byť pripravené poskytnúť osobitnú podporu vojenského charakteru príslušným orgánom štátnej moci a samosprávy. Rýchly reakčný čas z dôvodu ich typickej časovej nevyspytateľnosti a nepredvídateľnosti v takýchto podporných operáciách si vyžaduje, aby si ozbrojené sily vybudovali a udržiavali špecifické spôsobilosti.

Existuje aj veľmi špecifický druh nevojenských ohrození štátu a štátnosti, ktoré idú proti charakteru štátu a samotnej štátnosti (týkajú sa aj zločinných protištátnostných činiteľov a režimov), o ktorých bude niektorý z nasledujúcich blogov. Ako uvidíme, tie sú najnebezpečnejšiespravodajským pokrytím najviac ignorované. Ide aj o miešanie sa vonkajších súkromných skupín (už s priznaním sa) s ich zdrojmi, do ovplyvňovania režimu, politikyhodnôt štátov, najmä cestou podpory piatych kolón. Keďže touto cestou je ohrozený štátštátnosť, ide absolútne nespochybniteľne o to, čo musíme považovať za ohrozenie a teda musíme adekvátne konať v prvom rade prevenciu a po ich prerastení do agresie aj všetky nevyhnutné opatrenia na elimináciu.

Jedno je isté – Slovensko nepotrebuje, nebuduje, nemodernizuje ozbrojené sily pre NATO. Členstvo v NATO je len jeden z nástrojov prípravy na potenciálne riešenie konfliktov väčšieho rozsahu. Málo pravdepodobných a s dlhým časom prípravy s výnimkou jadrového konfliktu. Ale je to dvojsečné, pretože riziko zatiahnutia štátu do konfliktu väčšieho rozsahu zároveň s členstvom narastá. Ten, kto to nechápe, nech nekomentuje.

Armádu, teda ozbrojené sily, všetky štáty, čiže aj Slovensko, potrebuje výlučne a len na zabezpečenie vlastnej obranyschopnosti. A predovšetkým na ochranu štátu (vrátane jeho územnej celistvosti) a štátnosti (teda vrátane štátnej suverenityzvrchovanosti svojich ústavných orgánov) pred vonkajšími ohrozeniami svojho štátu a svojej štátnosti. Produkcia piatych kolón za zdroje zvonka a riadenými zvonka, predstavuje vonkajšie ohrozenie. Akákoľvek iná naša vojenská angažovanosť mimo domova je politickým rozhodnutím. Je teda konaním nad rámec povinností štátu a všetkých prvkov jeho bezpečnostnej architektúry.

Jeden z rozhodujúcich prvkov prevencie pred najzávažnejšími bezpečnostnými ohrozeniami štátuštátnosti je potom v rukách všetkých voličov. Najmä tých najosvietenejších, ktorí svojou môžu vysokou volebnou účasťou zabrániť protištátnym liberálnym extrémistom, programovo zameraných na likvidáciu štátu a štátnosti, v uchopení štátnej moci. Nezabúdajme, cieľom vojny je likvidácia alebo obmedzenie štátu a štátnosti. Čiže týmto sa proti Slovensku vedie reálna VOJNA! Nie preto, že si to myslím, ale preto, lebo to tak je!!!

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

26.02.2021

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10. časť.

24.02.2021

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9. časť.

22.02.2021

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

dve percentá dane, Pravda, 2%

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA

02.02.2023 00:26

Sme nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území SR.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Príbeh včely

02.02.2023 00:22

Poslaním OZ je osveta včelárenia, prepojenie prostredia, v ktorom žijeme s našimi dennými aktivitami a životom hospodársky významných zvierat - našich včiel.

Veslársky klub Šintava

Veslársky klub Šintava

02.02.2023 00:18

Veslársky klub Šintava je jedným z 5 klubov na Slovensku, venuje sa najmä práci s mládežou a za svoju 38 ročnú existenciu vychoval niekoľko reprezentantov.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Detské srdce

02.02.2023 00:14

Zlúčené zariadenie sociálnych služieb: Slniečko - domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko v Prešove.

petersvec

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 262
Celková čítanosť: 1142122x
Priemerná čítanosť článkov: 4359x

Autor blogu

Kategórie