Založ si blog

Predvolebné lekcia stratégie: Formovanie dôstojníkov ba aj vysokých štátnych úradníkov 5. Centrum kariérneho rozvoja

V novom systéme bolo navrhnuté zriadenie Centra kariérneho rozvoja (CKR) so zameraním na výcvikové programy. Aj jeho dopĺňanie vhodným personálom s potrebnou čerstvou praxou tak, aby sa programy kurzov kariérneho rozvoja dôstojníkov mohli spracovať úplne nanovo. Filozofia bude obsahom nasledujúceho článku, popisujúceho koncepciu vykonanej reformy vojenského vzdelávania, ktorú som mal česť ako generálny riaditeľ sekcie ministerstva riadiť. Nemám sa z čoho vyviňovať. Poskytujem pohľad na zvnútra na filozofiu a myslenie pre budúce generácie vlasteneckých a odvážnych manažérov budúcej zmeny.

 

CKR bolo druhou hlavnou zložkou Národnej akadémie obrany. V žiadnom prípade a za žiadnych okolností NIE vysokoškolskej zložky s názvom Akadémia ozbrojených síl, ako to neskôr zdeformovali anti-reformátori. Ministrovi, ktorý to chcel pod tlakom lobistov už za mňa navrhnúť, som oznámil okamžitú rezignáciu, ak sa tak stane. Takto sa má správať každý vojak v generálskej pozícii, inak sú to vešiaky na uniformu. Na jeho čele mal stáť veliteľvojak, nie akademik, ani vojak-úradník. Inštruktáž, ktorú dôstojníci mali získať v CKR predstavuje výcvik, ktorý je podstatne odlišný od vysokoškolského vzdelávania poskytovaného v akademickom programe. Študijný program v CKR mal definovať a schvaľovať NGŠ tak, aby zodpovedal požiadavkám ozbrojených síl.

Výcvik, realizovaný v CKR mal mať neakreditovaný charakter a minister školstva nemal mať žiadnu právomoc pri určovaní obsahu, dĺžky trvania ani iných parametrov výcviku, ktorý sa mal v CKR vykonávať. Súčasťou výcviku mali byť aj prednášky a moduly so vzdelávacím charakterom a v budúcnosti sa počítalo s tým, že pri časti z nich bude možné hľadať spôsoby získavania kreditov pre akreditované študijné programy vyšších stupňov vysokoškolského vzdelávania. Cieľom výcvikových kurzov v CKR malo byť produkovanie kvalitne vycvičených dôstojníkov-lídrov, kompetentných v oblasti líderstva, ako aj v technických a taktických zručnostiach. Jednoducho vojakov-obrancov.

CKR malo pripravovať dôstojníkov na výkon stále vyšších zodpovedností podľa typu funkcií, ktoré majú v nasledujúcom období v rámci vyšších hodností vykonávať. Na rozdiel od vtedajšieho stavu chápania, absolvovanie kurzu nemalo byť podmienkou na povýšenie, ale predpokladom na ustanovenie do určitého typu funkcií. CKR malo poskytovať výcvik podľa vojenských odborností, ako aj výcvik na viaczložkové a koaličné operácie. Zaradenie do kariérnych kurzov v CKR sa malo vykonávať zväčša konkurzným spôsobom prostredníctvom spravodlivého, transparentného a nezaujatého výberového procesu, centrálne riadeného štábom personálneho manažmentu GŠ, podľa požiadaviek určených NGŠ-om. Prečo „malo byť“? Lebo „deformou“ je zas pod vysokou školou, čo sa za žiadnych okolností nesmelo stať. A stalo sa. Lebo naša vojensko-civilná tuposť je nekonečná! Teraz sa pozrieme na stručný obsah jednotlivých vtedy predpokladaných kurzov.

Jeden z kurzov bol aj pre špecialistov, ktorí mali vstúpiť z civilných vysokých škôl. Predpokladalo sa, že sa v ňom budú pripravovať najmä špecialisti niektorých tzv. profesií, ako napríklad lekári, hudobníci, duchovní a právnici. Veľmi malý počet.

Vyšší dôstojnícky kurz.

Tento kurz mal predstavovať prvý kariérny kurz dôstojníkov po absolvovaní vstupného odborného dôstojníckeho kurzu pre poručíkov. Vyšší dôstojnícky kurz mal byť zároveň jediným kariérnym kurzom, zameraným na odbornosť a druh ozbrojených síl, v ktorom sa čerstvo povýšení kapitáni, alebo nadporučíci vybraní na povýšenie do hodnosti kapitána budú cvičiť tak, aby dokázali viesť jednotky vo veľkosti roty a slúžiť na štábe práporu a brigády v rámci jedného druhu zbraní.

Základný veliteľsko-štábny kurz

Základný veliteľsko-štábny kurz mal byť prvým kurzom na výcvik pre viaczložkové a koaličné operácie. Mali sa v ňom cvičiť všetci kapitáni po absolvovaní praxe vo velení roty tak, aby mohli byť zaradení do funkcií vo veliteľstvách síl, na generálnom štábe, ale aj v medzinárodných veliteľstvách. Absolvovanie kurzu nemalo byť podmienkou na povýšenie, ale malo byť podmienkou na ustanovenie do takých funkcií, ktoré sú na úrovni starších kapitánov a všetkých majorov a malo byť aj požiadavkou pre inštruktorov kurzov v rámci CKR. Kurz mal rozširovať chápanie operácií, organizácie a procedúr OS SR a koaličných operácií v NATO, EÚ, ako aj OSN. Ale v prvom rade pre potreby našej obrany.

Tento kurz mal byť jeden z prvých kurzov, ktorý sa mal otvoriť v rámci CKR. Vzhľadom na počet frekventantov sa predpokladalo otváranie kurzu v dvoch termínoch každý rok a jeho dĺžka nemala presiahnuť 5 až 5,5 mesiaca. Po dobudovaní sa u absolventov kurzov predpokladala úroveň znalostí anglického jazyka SLP 3232.

Vyšší veliteľsko-štábny kurz.

Zatiaľ čo predchádzajúce kurzy nemali mať výberový charakter práve preto, aby vznikla čo najširšia základňa použiteľných dôstojníkov na predpokladané funkcie, práve tento kurz mal vzdelávať a cvičiť vybraných dôstojníkov v hodnosti podplukovníkov, alebo vybraných na povýšenie do tejto hodnosti na veliteľské a vedúce štábne funkcie pri vedení viaczložkových a koaličných vojenských operácii v mieri, počas krízy a vo vojne. Tento kurz mal pripraviť absolventov na službu v štáboch a veliteľstvách na úrovni brigády a vyšších stupňov. Dôstojníci mali mať možnosť ďalšieho intelektuálneho rozvoja a zvyšovania analytických schopností prostredníctvom intenzívneho výskumu najmä v oblasti vojenského umenia. Po dohode s civilnými vysokými školami sa mohli priznávať kredity na príslušné magisterské študijné programy.

Dĺžka trvania kurzu sa predpokladala 10 mesiacov. Po dobudovaní sa u absolventov kurzov predpokladala úroveň znalostí anglického jazyka SLP 3333 aj preto, že časť prednášok a zamestnaní sa mala viesť v anglickom jazyku. Absolvovanie kurzu malo byť podmienkou na vykonávanie veliteľských funkcií veliteľa práporu, letky, pluku resp. krídla, ako aj zástupcov veliteľov v hodnosti podplukovníka a plukovníka. Rovnako mala byť podmienkou na veľkú časť štábnych funkcií pre podplukovníkov a plukovníkov na všetkých stupňoch. Porovnateľné civilné kurzy s civilným obsahom riadenia krízového manažmentu a plánovania by sa vytvorili pre zamestnancov štátnej a verejnej správy pre úroveň vedenia odboru, úradov, podnikov, šéfov úradov miest, starostov, primátorov.

Kurz národnej bezpečnosti (KNB).

V kurze národnej bezpečnosti sa mali pripravovať vybraní vojenskícivilní riadiaci pracovníci na výkon strategických líderských a manažérskych zodpovedností vo vojenských a národno-bezpečnostných organizáciách a inštitúciách. Tento kurz mal vzdelávať frekventantov tak, aby boli schopní riadiť zložité procesy v oblasti bezpečnosti tak na štátnej, ako aj na koaličnej úrovni. Kurz mal byť podmienkou na ustanovenie do vedúcich plukovníckych a všetkých generálskych funkcií. Dĺžka jeho trvania sa predpokladala 10 mesiacov a veľká časť prednášok mala byť vedená v anglickom jazyku. A pre malý štát bolo výhodné, aby kurz absolvovali všetci budúci vysokí funkcionári štátnej správy of zástupcu generálneho riaditeľa sekcie až po ministrov. Prekvapím, ale ide prakticky o všetky ministerstvá, lebo takmer všetky majú bezpečnostnú dimenziu. Ale tiež pre najvyššie úrovne žúp, primátorov veľkých miest a županov.

Aj zámerom tejto série blogov je prispieť do eliminácie nepodloženého a nemúdreho sebapodceňovania malých národov. So záujemcami rád rozviniem diskusiu pri pamätníku porážky nafúkanej presily dobových výpalníkov nahnevanými slovensko-uhorskými sedliakmi vo Vozokanoch, najbližšie pred voľbami 16. februára o 11:00, potom každoročne vždy poslednú augustovú nedeľu. Vrátane 30. augusta 2020.

Pokračovanie v nasledujúcej časti.

Ing. Peter ŠVEC, p.s.c., RCDS, plk. gšt. v.v., bývalý ZNGŠ pre operácie, šéf špeciálnych síl a GR sekcie vojenského vzdelávania MO SR

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

26.02.2021

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10. časť.

24.02.2021

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9. časť.

22.02.2021

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Volodymyr Zelenskyj, Singapur

Lídri G7 sa dohodli - Ukrajina dostane 50 miliárd dolárov, pomôžu ruské aktíva

12.06.2024 22:18

"Máme dohodu," uviedol v stredu nemenovaný francúzsky predstaviteľ s tým, že išlo o iniciatívu USA.

fico, handlová, atentát

Polícia hľadá svedkov atentátu na Fica. Žiada o pomoc s identifikáciou

12.06.2024 21:45

Policajti žiadajú o pomoc s identifikáciou osôb.

Jadrová ponorka / Kazaň / Kuba /

Ruská ponorka a bojové lode priplávali na Kubu, vítali ich domáci. Podľa USA nie sú hrozbou

12.06.2024 19:01

Zoskupenie predtým vykonalo cvičenie s použitím rakiet v Atlantickom oceáne.

parlament

Zaviesť by sa mohlo tzv. právo na opravu aj nové pravidlá pre diskutérov

12.06.2024 18:14

SNS tiež navrhuje zavedenie osobitných povinností pre prevádzkovateľov spravodajských webových portálov umožňujúcich diskusiu k článkom.

petersvec

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 262
Celková čítanosť: 1196594x
Priemerná čítanosť článkov: 4567x

Autor blogu

Kategórie