Založ si blog

Mobilizujeme „armádu“ záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti.

Pridať sa môže každý, kto má srdce, dušu a hlavu na mieste. Tak ste sa konečne dočkali. Idem rozbaliť projekt, ktorý sme s priateľmi pripravovali už dlhšie, a ktorý som avizoval posledné asi dva mesiace. Nejdeme v ňom spájať strany, pretože taký cieľ sa ukazuje po dvoch rokoch úsilia totálne nerealizovateľný. Všetky relevantné strany, o ktorých ľudia vedia, sú oligarchické. Lebo majú oligarchické finančné zdroje, oligarchickú mediálnu podporu, oligarchické vedenie. Poraziť ich možno iba nelineárnym spôsobom.

Otázka znie, aký koncept ponúkame? Mediálny monopol a totalitná cenzúra sa dajú obísť iba spojením, zosieťovaním vlasteneckých, antiliberálnych odhodlaných sŕdc, dušímozgov. Čiže spájaním jednotlivcov. Nielen tých, ktorí majú najvyššie vzdelanie. Slovensko bude potrebovať všetkých ľudí dobrej vôle.

Nasledujúca otázka znie, pod akou strechou ich chceme spojiť? Pozývame vás pod strechu inštitútu, ktorý má svoju nezaťaženú históriu a výsledky predovšetkým v sociálnej dimenzii. V polovici novembra bol zvolený za predsedu a štatutára Inštitútu sociálno-ekonomických otázok (ISEO) Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS. Tradičnú silnú sociálnu dimenziu akceptovaním funkcie jeho voľba zásadným spôsobom posilňuje o národno-štátnu dimenziu, ako aj o tradicionalisticko-republikánsku hodnotovú  dimenziu. Ambiciózny zámer nového vedenia ISEO sa podarí len zapojením čo najviac z vás.

Prečo práve inštitút? Výhodou inštitútu je, že môže spájať ľudí bez ohľadu na stranícku príslušnosť. Inštitút umožňuje dostať do jedného spoločného záprahu tradicionalisticky a republikánsky mysliacich suverenistov so silným sociálnym cítením rôznych strán bez toho, aby porušili stanovy strán. Môžu v ňom pôsobiť aj príslušníci ozbrojených síl a zborov bez toho, aby porušili prísahu. Aj štátni zamestnanci, aj nezávislí poslanci. Tak študenti, ako aj dôchodcovia. Ba aj aktívni kňazi, ak uznajú za vhodné.

Aké sú kritériá vstupu? Ľudovo povedané „prijímacie“ kritériá sú veľmi jednoduché a zrozumiteľné. Prvým je stotožnenie sa s filozofiou suverenizmu, vyjadrenou v dokumente s názvom Nitrianska deklarácia. Druhou je stotožnenie sa s minimalistickým 13-bodovým programovým zameraním publikovaným spolu s predchádzajúcim dokumentom na webe: www.oziseo.sk Tretím je odmietanie akejkoľvek formy revizionizmu, kolonizácie a federalizmu, vrátane nostalgie po bývalých štátoch, ktorých bola naša vlasť súčasťou a bezvýhradný rešpekt k vlastnej štátnosti, ako k najvyššej kolektívnej hodnote. Štvrtým je racionálne a argumentačne zdôvodnené odmietanie všetkých, aj pekne vyzerajúcich konceptov, ktoré napomáhajú posilneniu moci oligarchie a zotročovania tak národov, ako aj jednotlivcov. Teda striktné presadzovanie slobody národov a ľudí, aj vzájomného rešpektu k rozdielnostiam, všetko vo vyváženej forme jednoty práv a povinností. Na webstránke ISEO sú publikované aj formálne kritériá: zaplatenie vstupného členského príspevku a postup podania prihlášky.

Prečo je to potrebné? Zahraničím živených analytických inštitútov je masa. Slúžia tým, ktorí ich živia. Vlasteneckých je ako šafranu, možno ešte jeden. Takým je a bude ISEO. Vo vedení ISEO sme si uvedomili, že problém Slovenska nie je v tom, že nám vládnu strany a politici. To nám podsúvajú. Skutočný problém je v tom, že našu vlasť si uzurpovali nepolitici a antipolitici z nestrán. Alebo z oligarchických zdrojov ovládaných bábkových príveskov, tváriacich sa ako strany. Navyše nám v celej línii vládnu nepolitici nepripravení na vládnutie v požadovanom rozsahu na konkrétnu úroveň. Výsledkom nepripravenosti je, že si privlastňujú štát a chcú mu vládnuť. Nepripravení politici nechápu, že oni môžu štát len spravovať, lebo patrí nám všetkým, jeho občanom. Dá sa to zmeniť len prípravou budúcich politikov na správu štátu. To je jedno z poslaní združenia.

Kto a na základe akých vstupov bude pripravovať politikov na správu štátu? Tu prichádza na rad koncept, naznačený v titulke. Našou ambíciou je zmobilizovať doslova „armádu“ záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Je v tom cítiť aj vojenský pôvod a vzdelanie štatutára a predsedu. Ale je v tom zároveň logika. Vojsko potrebuje radových vojakov. To sú tí, ktorí sú v kontakte s realitou. Sú to oči, uši, od ktorých hlásení závisí rozhodovanie dôstojníkov a generality. Sú to ruky a nohy, ktoré realizujú rozhodnutia. V prenesenom zmysle sú to tí, ktorí sa nechcú angažovať v politike. Ale záleží im na výsledku. V našom vojsku v prvej línii nemusia byť len mladí, ale vítaná je veková vyváženosť. Jadro ich činnosti bude popísané v smernici inštitútu (webstránka pod číslom 2). Okrem iného budú strážcovia spravodlivosti v asi 6 tisíckach volebných komisií.

Vojsko potrebuje aj poddôstojníkov. To sú tí, ktorí v prenesenom zmysle chcú napomáhať realizácii suverenistickej politiky na úrovni miestnych poslancov samosprávy. V rámci celej republiky ide o pár desiatok tisíc jednotlivcov. Budú členmi tímov pod našimi krídlami pripraveného dôstojníckeho zboru budúcich starostov a primátorov. Manažérov politiky na samosprávnej úrovni. Ale aj dovedna 416 poslancov župných zastupiteľstiev. Vyšším dôstojníckym zborom sú aj radoví poslanci parlamentu, ktorých je v súčasnosti 150, aj politické funkcie v rámci štátnej správy. Doslova stovky, napríklad len predsedovia okresných úradov a ďalší. Nepripravené antistrany svoju nepripravenosť kamuflujú výberovými konaniami. Nuž a nastupuje generalita. Začínajúc ôsmymi županmi. Ale vrcholne pripravenú generalitu tvoria aj vedenia parlamentu, ich výborov, vedenia ministerstiev a iných kľúčových inštitútov. Každá úroveň si vyžaduje zodpovedajúcu prípravu. My sme identifikovali 5 úrovní prípravných kurzov, zakončených certifikátmi. Chceme, aby sa každý kandidát na poslanca mohol opierať o našim inštitútom vyformovaný tím, ktorého členovia sa tiež budú formovať. Všetky podrobnosti záujemcovia o vstup nájdu na webstránke ISEO. Ponúkame priestor na angažovanie sa pre vysoké tisícky ľudí.

Otázka je, kto budú inštruktori, lektori. Znovu to budú len členovia združenia. Tí, ktorých na základe prihlášky identifikujeme a dostanú ponuku, alebo prejavia záujem. Chceme sa učiť spoločne a navzájom. Nepotrebujeme, aby nás manipulovali neoliberálni lektori-agenti s importovanými príručkami. Poradíme si sami. Nejdeme robiť nalievareň múdrosti, ideme vytvoriť platformu na vzájomné formovanie. Vytvoríme aj „Radu starších“, bude z koho. Znovu len z prihlásených členov. Tými môžu byť tak fyzické osoby, ako aj organizácie. Rada starších bude akýmsi pod-inštitútom národnej inštitucionálnej pamäte. Existuje obrovské množstvo vypracovaných múdrych koncepcií, ktoré v oligarchických zápasoch nenažrancov nad volebnou korisťou o každý cent štátneho rozpočtu zapadajú prachom v zásuvkách tvorcov, alebo ich žiakov. My ich chceme zoskupiť, zanalyzovať a koncepčne využiť pri plánovaní budúcnosti. Ponúknuť členom, ktorí sa rozhodnú pôsobiť v jednom, alebo vo viacerých z ôsmich odborných kabinetov. Už nikdy viac nesmie žiadnemu štátnemu podniku ani úradu šéfovať občan cudzieho štátu, ale výlučne náš štátny občan. Záujem vyjadrí každý z vás v prihláške. Postup nájdete na webstránke.

Aj v niektorých oligarchických stranách pôsobí veľa špičkových ľudí s obrovským slovenským srdcom, so širokou vlasteneckou dušou, so zdravým sedliackym rozumom. Ak sú čistí, príležitosť tam nedostanú, oligarchiou môžu byť iba zneužívaní, vyžmýkaní a udržiavaní pod kontrolou. Budú vítaní v armáde záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Ak sa v domovskej strane nedohodnú, dostanú priestor v prípadnej alternatívnej strane pre voličov, ktorí nemajú koho voliť. Nebudeme sa podliezať a zaliečať voličom, ktorí uverili, že problémom sú strany. Problémom sú oligarchické strany a nepripravení politici-sluhovia. Riešením sú strany nového typu s pripravenými politikmi-správcami.

Teraz je otázka, odkiaľ zoberieme finančné zdroje. Financovanie môže byť len viaczdrojové. Prvá časť bude zo vstupného členského. Bežný chod bude zabezpečovaný z ročného členského. Všetky investície vo forme členského sa budú môcť členom vrátiť. Mechanizmus záujemcovia tiež nájdu na webstránke. Významná časť príjmov môže pri dostatočnom členstve pochádzať z 2% daní. Istá časť môže prísť v daroch od jednotlivcov aj právnických osôb. Iná časť môže raz pritekať z publikačnej a vydavateľskej činnosti, prípadne z reklám. Všetko podľa zákonov. Žiadne podvody, ani rozkrádačky. Ale treba začať. Nastúpiť, pridať plyny, vzlietnuť.

Dnes sme porazenými my všetci, ktorým 29%-ná menšina zlosťou naplnených, alebo marketingovými trikmi obalamutených oprávnených voličov, vložila ústavnú väčšinu do rúk šarlatánov. Nabudúce dobre premýšľajme. Stratég potrebuje komplexné videnie problému, najmä jeho závažnejšie skryté aspekty. Neexistuje nič horšie, ako keď sa sluha stane pánom. Našim pánom má byť vláda z vôle a v záujme svojich voličov. Kolaborantiagenti cudzích záujmov nie sú páni, oni sú sluhovia. Slúžia pánom, ktorí im zaplatili kampane, vytvorili legendy, živili ich, aby ich potom inštalovali do funkcií, v ktorých budú slúžiť pánom. Sú sluhovia finančných a mediálnych oligarchov.

Máme nesporne vysoké ambície. Ale ak si postavíme nízke ciele, nedostaneme sa do výšin, zostaneme len na zemi. O tom, ako sa dostávať do výšin, by autor týchto riadkov po 12 tisíc letoch niečo mohol vedieť. Posledná otázka znie: čo ak to nevyjde? Na to nemyslime. Chceme zvíťaziť, tak zvíťazíme. Len spoločne to dokážeme, ale ak sa dopredu vzdáme, tak nikdy nevzlietneme. Robíme to pre Slovensko. Zaslúži si to. Dosť bolo amaterizmu, vyciciavania, teroru zo strany nepolitikov z nestrán. Chceme, aby sa z radov sŕdc, duší a mozgov zoskupených pod inštitútom ISEO, formovala významná časť budúcich pripravených správcov našej krásnej vlasti, našej domoviny. Čítate dobre, nehovoríme o vládcoch, hovoríme o správcoch. Pre spoločné dobro všetkých. Pre dobro Slovenska. Táto vojna sa dá vyhrať. Proti spojeniu sŕdc, duši a mozgov sú uzurpátori bezmocní.

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, predseda Inštitútu sociálno-ekonomických otázok

Navštívte stránku: www.oziseo.sk Všetko je na webe!

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

26.02.2021

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10. časť.

24.02.2021

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9. časť.

22.02.2021

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

nemecko, polícia, polizei

Nemecká polícia zastrelila muža, ktorý sa s mačetou vyhrážal v knižnici

23.04.2024 23:40

Podľa vyhlásenia bol tento muž polícii známy už skôr. Jeho motív vyhrážania sa v knižnici zatiaľ nie je objasnený.

Systém Patriot, PVO

Le Monde: Mnohé krajiny EÚ sa nechcú s Kyjevom deliť o svoju protivzdušnú obranu

23.04.2024 21:45

Šéfovia vlád jednotlivých krajín si dávali dobrý pozor, aby neurobili žiadny konkrétny sľub.

Izrael Palestína Gaza Hamas Rukojemníci Prepustenie

Vojna v Gaze trvá 200 dní. Izrael zosilnil údery, nariadil nové evakuácie na severe

23.04.2024 20:55

Ostreľovanie severu palestínskeho územia bolo za posledný deň jedno z najintenzívnejších od začiatku vojny.

USA Izrael Gaza univerzity protesty

Polícia zatýkala na pro-palestínskych protestoch na univerzite v New Yorku

23.04.2024 19:49

Biely dom antisemitské vyjadrenia počas študentských protestov na viacerých univerzitách slovne odsúdil.

petersvec

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 262
Celková čítanosť: 1190782x
Priemerná čítanosť článkov: 4545x

Autor blogu

Kategórie