Založ si blog

Môže byť NATO pilierom našej bezpečnosti, ako tvrdia šarlatáni?

Tento blog vyšiel dnes vo forme článku, ktorí mi publikovali dnes 7. decembra v Hlavných správach.

Aký pán, taký krám, hovorí známa múdrosť. Aký pán, takí poradcovia, povedané parafrázou. Skončil sa samit NATO. Ukazuje sa, že ide o ďalšiu premárnenú príležitosť na zásadnú reformu tejto organizácie. Ale počujeme samé chválospevy. Aká je skutočnosť? Podľa zdedených šablón a predpísaného scenára od zbrojárskych firiem politici už desiatky rokov tradične hľadajú nepriateľa. A zdôvodnenie svojej existencie. Našli. Popri tradičnom Rusku aj nového: Čínu. A zámerne prehliadli skutočného nepriateľa: nekompetentných a nemúdrych zhumanizovaných politikov, presadzujúcich ilegálnu migráciu nepreverených piatych kolón v štátoch.

O akých politikoch to hovoríme? Prinajmenšom polovica z hláv štátov a účastníckych ministrov obrán boli bezpečnostní šarlatáni. Bez najmenšieho tušenia o obsahu pojmov a význame toho, čo im napísali do príhovorov ich bezpečnostní „experti“. Čítaj „poradenkovia“, svojho času politickými komisármi, teda politrukmi volaní. Veľká časť zvyšných boli iba prikyvovači bez vlastného názoru a postoja. Žiaľ. Slovensko nevynímajúc.

Uvážme, čo môže o bezpečnostnej politike vedieť žienka domáca, ktorá ešte pred rokom robila pomocnú silu v protištátnej mimovládke a starala sa o domácnosť. Nič iné totiž nebola. O rok na to má fundovane hovoriť o veciach, na ktorých porozumenie musí politik a štátnik vyzrievať dlhé roky, prechádzajúc cez štátne a politické funkcie. Tým neurážam žienky domáce, ani robotné matky, chodiace do zamestnania. V každej spoločnosti plnia veľmi dôležitú funkciu: sú doslova pilierom každej spoločnosti. Ibaže, ktorá z nich by si trúfla ísť hovoriť nemúdrosti na samit NATO. A tresknúť hneď niekoľko podhodených vrcholných nemúdrostí.

Zrelý politik a štátnik by aspoň vedel svojich politruckých poradenkov s takým textom poslať do čerta. A prezentoval by neutrálny, múdro zdržanlivý, politicky a štátnicky vyvážený príhovor. Nejdem sa podlizovať ani úprimným, ale naivným neutralistom, ani úprimným, alebo horlivým odporcom NATO. Múdri štátnici malých štátov majú povinnosť zabezpečiť prežitie svojho národa. Zvyknú preto rešpektovať geopolitické reality.

Bolo by načase a dobré tento kredit múdrym štátnikom prisudzovať bez predsudkov a ideologických nálepiek. Aj historicky. A zároveň zradcov s pozývacími listami volať zradcami. Vždy. Aj tých, ktorí sem pozývajú novodobých okupantov, aj tých, ktorí odovzdávajú piliere štátnosti.

Zotrvanie v NATO alebo vystúpenie nie je až tak veľmi v rukách malých štátov. V iných časoch obmedzenej suverenity nám to suverén Varšavskej zmluvy prišiel pripomenúť tankami. A volalo sa to oprávnene agresia a následná okupácia. Dnes má suverén NATO sofistikovanejšie zbrane: piatu veľmoc. Totálne ovládnuté totalitné médiá na premývanie mozgov, aj selektívne sa správajúce sociálne siete. Výsledkom je provokovanie nepokojov cez zaplatené mimovládky. Ale keď by bolo treba, nemáme istotu, že sa na umravnenie malých nemôžu použiť aj „tradičnejšie“ overené metódy, požičané od dobových diktátorov. Budú to síce volať „ochranou demokratických hodnôt“, ale pôjde o to isté, o čo išlo v auguste 1968.

Múdri a kompetentní politici a zrelí štátnici menších členských štátov vedia využívať rafinované metódy pôsobenia. Už tradične odmietam skepticizmus vo vzťahu k možnostiam malých štátov na medzinárodnej scéne. Je potrebné presadzovať vlastný geopolitický prístup premyslenej zdržanlivosti. To robia múdri štátnici. Lenže na ten účel treba mať vo funkciách zrelých štátnikov. Nie pomocné sily protištátok. Skutoční nepriatelia našej štátnosti, ako najcennejšej hodnoty, nespia. A za veľké peniaze robia protiopatrenia vo forme dosadenia šarlatánov do kľúčových funkcií, ktorých obalia manipulátorskými poradenkami. Aby im podsúvali, čo ich sponzori potrebujú mať povedané a presadené.

Pozrieme sa teda na jednu z chimér istej rezidentky. V roku 2024 chce poskytovať časť našej flotily ešte nepotvrdených 12 bojových lietadiel F-16 do operácií NATO. Urobíme si rýchle počty. Z 12 lietadiel budú 2 cvičné dvojsedadlovky. Zo zvyšných 10 bude v bojaschopnom stave bežne len 7 kusov. Z nich dva kusy budú v nepretržitej pohotovosti, ďalšie najmenej 3 budú náhradné a použiteľné na pravidelný výcvik. Takže ideme ponúknuť zostávajúce 2 kusy, na ktorých pri schválenom počte pilotov už nebude mať kto lietať, lebo všetci použiteľní budú striedaní v pohotovosti. Poradenkovia nepochopili príčiny, prečo napríklad Kráľovské holandské vzdušné sily sú dlhodobo s 5-násobným počtom F-16 schopné s ťažkosťami nasadiť a udržať v expedičných operáciách 4 kusy. Šarlatán nepochopí. Lebo nechce. A nemôže. Kde nič nie je, tam ani smrť nezoberie.

Nečudujme sa, jeden z bezpečnostných „géniov“, ktorý bol inšpirovaný neosvietenosťou našich západných susedov nemôže mať vedomosti. Agent nie je na to, aby rozmýšľal, ale je na to, aby donášal – domovskej agentúre – a plnil jej pokyny. Bez ohľadu na funkciu, ktorú mu cez strany vylobujú.

Dozvedáme sa ďalší produkt nekonečnej intelektuálnej „osvietenosti“ tímu snov (dream team). Vraj NATO je pilierom našej bezpečnosti. Na večné časy a nikdy inak (to zabudli dodať, ale medzi riadkami to bolo cítiť). NATO sa skladá z členských štátov. Je to len jedna z množstva organizácií, ktorých sme členom. Politiku NATO určujú dominantné členské štáty, ich politici, ich záujmy. NATO je len nástroj. Aj na asistenciu pri presadzovaní záujmov dominantných členských štátov. Nemôže byť ani agresorom, ako tomu časť ľudí verí, už tobôž nie pilierom bezpečnosti. Agresorom sú politici štátov, ktoré majú silu na to, aby použili tento dispozičný nástroj. Pre malých členov môže byť NATO len nástrojom na dosahovanie štandardizácie a interoperability pre prípadné koaličné vojny. Tie budú potrebné pre prípad rozsiahlejšieho vojnového konfliktu, ktorý by bol nad rámec možností jednotlivých členských štátov. Ak ide o deklarovaný obranný pakt, potom ide o koaličné nasadenie pred vojenskou agresiou.

Ak Rusko a ani Čína evidentne nie sú agresormi, lebo evidentne potrebujú mier, potom jedinou možnou agresiou sú potenciálne masy bojovníkov, naťahané nemúdrymi a neosvietenými politikmi členských štátov do vnútra viacerých členských štátov. A logisticky podporované štedrými dávkami z vreciek platcov daní. Aby raz ovládli hosťovské štáty a rozložili ich. To sa v deklarácii nezjavilo. A tí najneosvietenejší politickí a bezpečnostní šarlatáni vo funkciách dokonca žiadajú rozšírenie nelegálnych migrantov do tých štátov, ktoré ich zatiaľ múdro a prezieravo odmietajú.

Skutočnými piliermi našej bezpečnosti pre rôzny typy ohrození sú: naše vlastné ozbrojené sily vo vyváženej štruktúre (teda aj so silnými zálohami), v primeraných počtoch. Sú pilierom proti vonkajším ohrozeniam. Naše policajné zbory a vyvážená, striktná a reštriktívna azylová a imigračná politika. Pilier proti vnútorným ohrozeniam, vrátane kriminality. Záchranné zbory doplnené o neexistujúce zálohy. Pilier proti veľkej časti nevojenských ohrození. Múdra a premyslená politika potravinovej bezpečnosti prostredníctvom sebestačnosti v základných potravinách pre prípad núdze. Pilier proti dôsledkom časti nevojenských ohrození. Premyslená a podložená ekologická politika spolu s opatreniami aj vo forme spolupráce so záchrannými zbormi a s neexistujúcimi zálohami. Pilier proti prípadným ekologicky podmienených bezpečnostným ohrozeniam. Predvídavá a dlhodobá politika energetickej a surovinovej bezpečnosti. Pilier pre prípad ohrozenia prísunu surovín a všetkých druhov energií pre naše obyvateľstvo. Opatrenia na prevenciu a elimináciu ohrození typov liekovej, zdravotníckej a hygienickej bezpečnosti pre prípad toho typu ohrození. Opatrenia na zabezpečenie sociálnej bezpečnosti a elimináciu ohrozenia vo forme upadnutia veľkej časti obyvateľstva do sociálnej núdze. Vrátane opatrení na elimináciu sociálnych nepokojov, v spolupráci s fungujúcimi tajnými službami aj pred takými živlami, ktorým bude napomáhané zvonka nepriateľmi našej štátnosti a štátu. Opatrenia na posilňovanie vnútornej súdržnosti a spolupatričnosti v rámci štátu aj prevenciou pred vnucovaním cudzích hodnôt, rozkladajúcich naše tradičné hodnoty. Treba pokračovať?

Otázka je: má v tomto úlohu NATO? Prekvapím: hej, čiastočne má. Je to dobrá platforma na inšpiráciu a výmenu skúseností s tými členskými štátmi, ktoré v jednotlivých oblastiach už dosahujú etalón kvality a úspechu. Drvivá väčšina členských štátov je predovšetkým ďaleko pred nami v tvorbe, výcviku, formovaní a zakomponovaní záloh do súčinnosti s profesionálnymi ozbrojenými silami a zbormi. Nemajme penu na ústach keď počujeme NATO. Naše členstvo ešte nejaký čas potrvá. Využime členstvo v náš prospech. A nechajme veľkých, nech sa hrajú na ohrozenia Ruskom a Čínou. My ich nezmeníme. Ale my máme iné ohrozenia a iné problémy, aj iné oblasti poučenia zo skúseností spojencov. Najmä v oblasti prevencie pred dôsledkami neosvietenej nezodpovednosti politikov. A tí najmúdrejší vidia aj historické poučenia v nestálosti a nespoľahlivosti paktov.

Napokon je tu najzávažnejšia oblasť pätolízačských prísľubov politických šarlatánov. Týka sa prísľubu vyčleňovania 2% HDP na obranu. Zdôrazňujem, nejde o náš záväzok, ani o požiadavku NATO. Ide o odporúčanie. To je zásadný rozdiel. Dokážeme nájsť zdôvodnenie, aby nejadrové štáty potrebovali na obranu vyčleňovať toľko percent HDP, koľko vyčleňujú jadrové mocnosti? Dokážeme, ale s podmienkou. Tou podmienkou je, že my nepotrebujeme militarizovanejší bezpečnostný systém a nepotrebujeme vyčleňovať viac ako je priemer nejadrových štátov na obranu pred vonkajšími ohrozeniami. Tento priemer je asi 1,2% HDP.

Pripomínam, že na obranu pred vonkajšími ohrozeniami slúžia ozbrojené sily štátu. Ak by sme mali vyčleňovať viac, tak len na tie aspekty bezpečnostnej politiky, v ktorých by určité prvky obranných štruktúr napomáhali riešiť vážne a reálne nevojenské ohrozenia. Vrátane zbytočných obetí nekvalitnej cestnej infraštruktúry a nevyzretej mladej chodeckej, cyklistickej a vodičskej populácie. Vrátane hrozivej úrovne potravinovej nesebestačnosti. Vrátane eliminácie ohrozenia energetickou a surovinovou odkázanosťou a nesebestačnosťou. Vrátane zlepšenia hygienickej a zdravotnej bezpečnosti, ale tiež čiastočnej eliminácie totálnej liekovej závislosti. Vrátane diverzifikácie ekologickej bezpečnosti. Netreba pokračovať, ale podstatou akéhokoľvek prípadného zvýšeného vyčleňovania výdavkov na obranu musí byť dôraz na nevojenské ohrozenia.

Nepotrebujeme militarizovanejší bezpečnostný systém, potrebujeme ho premyslenejší a vyváženejší. A ktorá etatická strana si ho vo volebnej kampani osvojí, tá (tie) nech majú podporu čo najväčšieho počtu mysliacich a zodpovedných voličov. Nebudú to militaristickí agresívni „progresívni“ protištátnici. Dajme stopku šarlatánom, amatérom a protištátnym agentom cudzích služieb a záujmov v najvyšších politických a štátnych funkciách.

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

26.02.2021

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10. časť.

24.02.2021

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9. časť.

22.02.2021

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

dve percentá dane, Pravda, 2%

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA

02.02.2023 00:26

Sme nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území SR.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Príbeh včely

02.02.2023 00:22

Poslaním OZ je osveta včelárenia, prepojenie prostredia, v ktorom žijeme s našimi dennými aktivitami a životom hospodársky významných zvierat - našich včiel.

Veslársky klub Šintava

Veslársky klub Šintava

02.02.2023 00:18

Veslársky klub Šintava je jedným z 5 klubov na Slovensku, venuje sa najmä práci s mládežou a za svoju 38 ročnú existenciu vychoval niekoľko reprezentantov.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Detské srdce

02.02.2023 00:14

Zlúčené zariadenie sociálnych služieb: Slniečko - domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko v Prešove.

petersvec

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 262
Celková čítanosť: 1142111x
Priemerná čítanosť článkov: 4359x

Autor blogu

Kategórie