Založ si blog

Dámy a páni, hovorí k vám kapitán letu číslo PF2020

Volám sa Peter, som váš kapitán lietadla a práve sme dokončili nástup cestujúcich. Dovoľte mi, aby som vás v mene mojej posádky privítal na palube letu linky číslo PF2020. Poprosím vás, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim faktorom, týkajúcich sa nášho letu:

Vaša batožina z roku 2019 môže obsahovať iba tie najlepšie spomienky a v prípade, ak sa vyskytli zlyhania, tak len poučenia z nich.

Poprosím vás, aby ste zlé a smutné momenty odhodili do odpadu ešte pred nástupom na let.

Trvanie letu bude 12 mesiacov, let štartuje 1. januára 2020 presne po polnoci a predpokladaný prílet je plánovaný na 31. decembra 2020 presne pred polnocou.

Náročné budú už prvé dva mesiace, vyznačujúce sa silnými predvolebnými turbulenciami, manipuláciou a už tradičnými klamstvami „mienkotvorných“ médií, kedy sa na konci februára všetci spoločne rozhodneme o osude celého letu. Preto vás poprosím, aby ste sa pripútali.

Na palubu lietadla si môžete priniesť nasledujúcu príručnú batožinu: zdravie; lásku; radosť; harmóniu; toleranciu k tolerantným; trpezlivosť s ešte nespamätanými; radosť z úspechov a dobrých výsledkov; empatiu k tým, ktorí si to zaslúžia; slušnosť k slušným; ľudskosť k tým, ktorí sú ľudskí; prosperitu a pokojnú myseľ.

Žiadam vás, aby ste sa vyhýbali zaujatosti, závisti, zákernostiam, ohováraniu, osočovaniu.

My ako posádka letu sa budeme vyhýbať smutným a nešťastným destináciám.

Našou cieľovou destináciou je prosperujúce, suverénne, dôstojné, tradicionalistické a normálne Slovensko, so zdravými, spokojnými a šťastnými obyvateľmi.

Ako kapitán s mojou posádkou, zloženou z vlasti a zámerom letu oddaných profesionálov, vám počas letu ponúkneme nasledujúce menu:

  1. Koktail priateľstva a rešpektu medzi suverénnymi národmi.
  2. Plný batôžtek zdravia po zrušení stresu z hľadania triednych nepriateľov.
  3. Natrieskané vozíky prosperity podelením sa o naše unikátne hodnoty a tradície.
  4. Za misu dobrých správ po zrušení mediálnej manipulácie, politickej korektnosti a všadeprítomnej cenzúry.
  5. Koláčiky šťastia v absencii nenávisti, vyhrážok a strašenia pred agresiou Ruska a už vraj aj Číny.
  6. Šalátiky úspechu a pokoja odmietnutím terorizovania, osočovania a hejtovania tými najmenej osvietenými.

Všetko to okorenené výbuchmi smiechu nad trápnosťou tých, ktorí jediní vedia, čo je slušné, dobré, správne, dokonalé. Ktorých zaujímajú nadpráva nanomenšín a flagrantne prehliadajú a ignorujú základné ľudské práva, vrátane práva na slušný život bez terorizovania neslušnými pochodmi. A práva na slušný zárobok umožňujúci dôstojný život, za poctivú robotu pre lopotiacu, čestnú, normálnu drvivú väčšinu.

Nech radosť, spokojnosť a nádej na šťastný priebeh Nového roka 2020 zaplní vaše srdcia a domovy. Nech získame vnútornú silu, ktorá presvieti tmu diktatúry, vyhrážok, teroru, manipulovania a vnucovania vôle menšiny totálnej väčšine tak, aby sa život nás, normálnej drvivej väčšiny neprestajne zlepšoval aj tým, že radi prižmúrime oči nad takými vyosenosťami nanomenšín, ktorými nebudú terorizovať nás, drvivú väčšinu.

Všetkým želám šťastný a požehnaný rok 2020 a chcem sa vám poďakovať, že ste si na svoj let vybrali mňa ako vášho kapitána, s mojou posádkou.

Želám nám všetkým príjemný let.

Aby som vás nezaťažoval podrobnosťami, na každom sedadle nájdete kapitánsky zoznam ohrození, ktorým môžeme počas nášho letu čeliť.

Váš Peter Švec, Airline Captain, kapitán linky číslo PF2020

 

P.S.: Kapitánsky zoznam ohrození linky číslo PF2020

Počas nášho letu z destinácie „Nesuverénne, podvedené Slovensko 2019: gubernia eurobyrokracie“ do destinácie „Suverénne, prosperujúce, zvrchované Slovensko 2020: vlasť drvivej normálnej väčšiny jeho obyvateľov“ očakávame niekoľko bezpečnostných ohrození.

Počas stúpania očakávame silné turbulencie spôsobené terorom agresívneho extrémistického, údajne progresívneho liberalizmu. Po nastúpaní do letovej hladiny nás čaká dýzové prúdenie s možnosťou nečakaných vzdušných dier, vo forme bezohľadnej mediálnej manipulácie a ignorácie normálnosti.

V  neskoršej etape máme výstrahu na obrovské bezpečnostné ohrozenie vo forme „integrovaného“ nebezpečného javu, vyznačujúceho sa mimoriadne turbulentným jadrom a diktatúrou vo forme silného krupobitia osočovaní normálnosti. Kto videl obrázok búrky ten vie, že strecha hroziacej neplechy sa vyznačuje lákavým tvarom nákovy a vôbec, celý jav je navonok úchvatný. My, tradiční muži vieme, že všetko, čo je zvonka pekné a lákavé, je nebezpečné. Nedajte sa preto oklamať, lebo uvedený jav v sebe skrýva celý komplex skrytých ohrození. Okrem iného aj vo forme spoločných európskych ozbrojených síl a zborov na potláčanie rebélie suverenizmu. Ide o veľmi závažné a nebezpečné javy: EuroWehrmacht, EuroGestapo, EuroAbwehr, EuroFBI, EuroCIA a podobne.

Nebezpečenstvo zažehnáme využitím stáročnej múdrosti našich predkov: na stovky honov nebezpečný jav jednoducho obletíme. Verte mi, ako absolvent prestížnej Kráľovskej akadémie obranných štúdií, som plne kvalifikovaný expert na odhaľovanie a elimináciu bezpečnostných ohrození.

Z predpovede sme sa dozvedeli, že nebezpečným ohrozením počas klesania je tiež silná námraza po vstupe do hustej vrstvy oblakov. Prejavuje sa vo forme mrazivého diktátu vnucovania kvót nelegálnych migrantov od tých, ktorým doma prerástli cez hlavu po chybách svojich štátnikov. Iným prejavom námrazových podmienok je ohrozenie prechodom nášho lietadla do pádu, ktoré sa môžu v úvodnej etape prejavovať sociálnymi otrasmi a tieto môžu prejsť do formy násilnej kriminality. Taký horor nechceme, preto využijeme náš cit, zručnosť a skúsenosti a nelegálnej migrácii námrazy jednoducho preventívne zabránime voľbami.

Tesne pred dosadnutím máme hlásenú ešte jednu skupinu veľmi nepríjemných ohrození: silný nárazový vietor, sprevádzaný prudkými dažďovými prehánkami. Agresívnosť spúšte, ktorú vyvolá pravdo-lásková víchrica, bude nepochybne citeľná. Zaplavia nás požiadavky o nadpráva pre nanomenšiny, o práve na inštitút manželstva pre všetkých, vrátane pedofilov a zoofilov. O povinnosti prijať nelegálnych kriminálnikov, o potrebe obetavosti pri znášaní nelegálno-migračných dôsledkov znásilňovanými, aj obeťami inej násilnej činnosti.

Do čelných skiel lietadla nám bude búšiť sprcha diktátu jediných správnych názorov od politbyra progresívne agresívnych, ktorá sa na nás vyleje a nenechá na nás ani nitku suchú. My, tam vpredu, sa zapotíme a časť z vás sa určite zľakne toho silného hukotu. Po dosadnutí budeme možno čeliť aj normalizačným pohovorom, veď istí progresívni agresívci s nimi majú aj geneticky zdedené skúsenosti od svojich predkov. A keď nie, pôjdu sa SPOLU inšpirovať do Severnej Kórey, je to len pol dňa letu. Ibaže, my, letci máme odpozorovaný jeden poznatok: po každej búrke a víchrici prichádza vyjasnenie. Zlo prekonáme svojou šikovnosťou, húževnatosťou, odhodlanosťou, pripravenosťou a odvahou.

Posledným nebezpečenstvom je nízka angažovanosť cestujúcich pri odhaľovaní a najmä pri eliminácii ohrození, prejavujúca sa nízkou volebnou účasťou vás, normálnych, poctivých, čestných, charakterných cestujúcich, tvoriacich drvivú tradicionalistickú väčšinu. Takých, ako je aj moja maličkosť.

Uvedomujem si, že nikto nie je dokonalý, že aj vy, podobne ako ja, tvoríte hodnoty, vychovávate deti, staráte sa o svoje rodiny, produkujete bohatstvo našej spoločnej vlasti a našej jedinej domoviny: Slovenska (mnohí z nás po vyhnaní našimi „láskavými“ vládami aj pre iných). Rád preto prižmúrim oči nad tým, že občas ste tak normálne neslušní. Len vás poprosím, aby ste na mojom lete pili s mierou a svoju neslušnosť udržali v rámci normálnosti.

Mohli by ste totiž prebudiť z letargie akčné skupiny pod krycím zavádzajúcim názvom „Slušné Slovensko“ a vyprovokovať ich do toho najhoršieho ohrozenia: do únosu nášho lietadla. V takom prípade by sme boli pod ich hlavňami donútení pristáť v destinácii „Európsky zväz sovietskych socialistických republík“. Ako viete, oni sa neondejú a hneď konajú. Prinajmenšom donášaním, a keď to neustrážime, tak aj unášaním. Ale „O tom potom“, ako hovorí matador našej protištátnej liberálnej politiky na presadzovanie cudzích záujmov.

Ja som reálny kapitán aerolínií, nie je to hodnosť. Nie som vešiak na uniformu s vybozkávanými kapitánskymi výložkami. Za 40 rokov lietania a 35 rokov kapitánstva som urobil viac ako 12 tisíc úspešných letov, z toho viac ako 95% kapitánskych. Za 43 rokov pri lietaní som urobil navyše aj 120 zoskokov. To znamená tisícky príprav, predvídavostí, správnych zhodnotení situácie, analýz ohrození, aj odvahy. A tisícok správnych protiopatrení na elimináciu ohrození. Čiže tisícok správnych rozhodnutí. Rád sa o svoje poznatky delím s vami, rodákmi.

Je na vás a na nás všetkých, aby sme vo voľbách do nášho parlamentu urobili správne, alebo aspoň najmenej devastačné rozhodnutie. Prvou podmienkou je účasť nás, normálnej drvivej väčšiny, aby nás znovu neprevalcovala slušnosťou sa oháňajúca netolerantná nanomenšina zblúdených a emotívne panikáriacich rodákov, ktorých z hradu oslňuje nekompetentná, ale „progresívna“ gazdinka z Pezinka, výdatne posilnená svojim rovnako nekompetentným a rovnako nepripraveným predchodcom, aj progresívno-narkomanskou úderkou, a SPOLU s premúdrym novopolitikom Miukom z takej obyčajnej milionárskej rodinky. Ktorý má vlasť v nejakej „Európe“, evidentne nie na nejakom trápnom Slovensku. Všetko tých, ktorých spája jediné: NENÁVISŤ k našej štátnostisuverenite. To sú tie najväčšie ohrozenia – hovorí sa im zradcovia a kolaboranti. Majme ich na očiach a 29.2. 2020 voľme múdro, aby po 29. februári 2020 nadlho nenastúpil 30. február.

Váš Peter Švec, Airline Captain

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

26.02.2021

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10. časť.

24.02.2021

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9. časť.

22.02.2021

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

dve percentá dane, Pravda, 2%

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA

02.02.2023 00:26

Sme nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území SR.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Príbeh včely

02.02.2023 00:22

Poslaním OZ je osveta včelárenia, prepojenie prostredia, v ktorom žijeme s našimi dennými aktivitami a životom hospodársky významných zvierat - našich včiel.

Veslársky klub Šintava

Veslársky klub Šintava

02.02.2023 00:18

Veslársky klub Šintava je jedným z 5 klubov na Slovensku, venuje sa najmä práci s mládežou a za svoju 38 ročnú existenciu vychoval niekoľko reprezentantov.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Detské srdce

02.02.2023 00:14

Zlúčené zariadenie sociálnych služieb: Slniečko - domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko v Prešove.

petersvec

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 262
Celková čítanosť: 1142069x
Priemerná čítanosť článkov: 4359x

Autor blogu

Kategórie